Ciekawa strona wolności

Wolność wewnętrzna

Opierając się na doświadczeniach, literaturze oraz różnych sytuacjach życiowych jest to temat jeden z najważniejszych i najtrudniejszych. Właśnie Twoje życie wewnętrzne przepowiada życie zewnętrzne, wręcz je projektuje. Kierunek życia przebiega od środka na zewnątrz, nie odwrotnie jak często nam się wydaje. To, co widzisz na zewnątrz, jest odbiciem tego, co dzieje się w Twoim wnętrzu i dotyczy to wszystkich dookoła Ciebie. Prawdziwe szczęście i sukces biorą się z życia w harmonii z prawami, które nadają sens Twojemu istnieniu. Życie zgodne z prawami natury, naszymi wartościami, które są fundamentem naszych wyborów daje spójność, harmonię i spokój wewnętrzny. Wartości nie podlegają negocjacjom, tak samo w życiu prywatnym jak w zawodowym. Stąd tak ważne jest ich precyzyjne określenie. Niezachwiana pewność siebie bierze się z silnego zaangażowania w swoje wartości. W głębi serca wiesz, że nie naruszysz swoich najważniejszych zasad, doświadczysz głębokiego poczucia własnej wartości oraz siły, która pozwoli Ci radzić sobie otwarcie i uczciwie w każdej sytuacji.

Wybieranie swoich wartości oraz ich porządkowanie pod względem ważności tworzy mentalną strukturę. Dzięki niej możesz dokonywać lepszych wyborów i ważnych decyzji w każdym obszarze życia. Następnie niezwykle ważna jest zasada integralności. Brak integralności, czyli naruszenie swoich wartości podnosi poziom stresu, powoduje wewnętrzny niepokój i lęki oraz sprowadza mnóstwo trudności. Życie w prawdzie ze sobą sprawia, że mierzysz się z życiem, relacjami i problemami, takimi jakie one są. Bardzo ważne jest to, że życie zgodne z wartościami nie pozwala Ci pozostawać w sytuacji, która czyni Cię nieszczęśliwym i jest dla Ciebie niedobra. Życie w zgodzie ze swoimi prawdziwymi wartościami jest kluczem do szczęścia, poczucia własnej wartości, harmonii, dobrobytu oraz pewności siebie. Prawdziwe wartości wyrażają się przede wszystkim w czynach, wychodzą na zewnątrz. Jedną z najwyższych wartości jest spokój umysłu. Długo się nad tym zastanawiałam, jak przeczytałam to w jednej z książek Briana Tracy. Analizując swoje sytuacje i problemy życiowe, a także innych osób z mojego otoczenia. Jak bardzo wybór i decyzja determinować nasze działanie jak jest z nami zgodne, a to może dać spokój umysłu. Może wydawać się to dla niektórych niewykonalne, przecież mamy dookoła tyle do zrobienia, tyle obowiązków, że nie mamy czasu myśleć o tym. Zrzucamy na ciągły stres, bo tak już w życiu jest i nie staramy się tego zmienić, bo się zwyczajnie przyzwyczailiśmy i nie jest ważne czy może to jest na pewno dobre czy nas niszczy i zaczynamy uciekać. Życie w prawdzie ze sobą oznacza, że najważniejszym celem i zasadą jest taka organizacyjną jest spokój umysłu. Wszystkie inne będę szły zgodnie z tą zasadą. Ważne przy tym jest akceptowanie swoich myśli i uczuć całkowicie oraz systematyczne, konkretne zmiany w obszarach naszego życia, które nie przynoszą spokoju umysłu, wzbudzają ogromny stres i napięcia. Życie w zgodzie z prawdziwymi wartościami jest kluczem do szczęścia, poczucia własnej wartości, harmonii, dobrobytu oraz pewności siebie. Prawdziwość wartości wyraża się w czynach. Dzięki temu możesz budować prawdziwe relacje osobiste i zawodowe. Ale jak stwierdzić, jakie są nasze wartości, które są naszym fundamentem działania. Możesz obserwować, co robisz w sytuacjach, w których musisz dokonać wyboru, szczególnie kiedy jesteś pod presją i w stresie, w rozdarciu pomiędzy przeciwnymi żądaniami lub zobowiązaniami. Właśnie w takich sytuacjach mogą objawić się Twoje prawdziwe wartości. Poprzez działanie dowiesz dowiesz się, która wartość jest najważniejsza. Sytuacja. w której poświęcisz swoje wartości poczujesz się gorszy, winny, spadnie pewność siebie. Dlatego, tak ważne jest poznanie swoich prawdziwych wartości, by stały na straży naszych wyborów, by zapewnić spójność, spokój umysłu i jasne działania, mimo wielu trudności i problemów. Wolność wewnętrzna ukaże się we właściwej wolności zewnętrznej i poczuciu, że sami w sobie stanowimy wartość jako osoba. Poznawaj i pielęgnuj swoje wartości dla prawdziwego życia i relacji.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *